خانواده مارکوپولو در راستای مسئولیت اجتماعی خود، تصمیم به جذب و ایجاد فرصت برای استعدادهای جوان و پویا در حوزه‌های مختلف گرفته است تا با خانواده‌ای بزرگ‌تر و قدرتمندتر در خلق ارزش افزوده پیش رود. اگر مایل به همکاری هستید، می‌توانید فرم زیر را پر کنید تا همکاران در اسرع وقت با شما در ارتباط باشند.

    امکان انتخاب چند گزینه می‌باشد.